MS Access

Materiały dydaktyczne dla klasy 2 z przedmiotu TIABD
 
OBIEKTY ACCESS - TABELE


TABELE MS ACCESS
TYPY DANYCH
BUDOWA TABELI
RELACJE
TYPY RELACJI

KWERENDY
RODZAJE KWERENDFUNKCJE MATEMATYCZNE, TEKSTOWE, DATY
FORMULARZE

KREATOR FORMULARZY
BUDOWA FORMULARZARAPORTY
TWORZENIE RAPORTÓW

BUDOWA RAPORTU


============================= KONIEC =============================